HH Ferries Group äger färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, som marknadsförs under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör. Med avgångar varje kvart och en överfartstid på 20 minuter så transporterar fem färjor dagligen upp till 50 000 passagerare, 9 000 bilar och 1 600 bussar och lastbilar över Öresund.

Nyhetstjänst Rapidus betecknar batteriombyggnad som globalt pilotprojekt

Den 22 September rapporterade den regionala nyhetstjänst Rapidus att HH Ferries Groups batteriprojekt nämndes i ledande globala branschmedia (danska).

Läs mer

Andra kvartalet präglades av ID-kontrollernas effekter och positiva miljöbeslut om framtida batteridrift på rutten

Färjetrafiken över Öresund påverkades tydligt av ID-kontrollerna under andra kvartalet 2016. De dämpade trafiken för både personbilar och passagerare. Framgången i antalet transporterade lastbilar och bussar kunde inte väga upp effekterna av de obligatoriska ID-kontrollerna. Under kvartalet omfattade de cirka 850 000 personer och kostar fortsatt HH Ferries betydande miljonbelopp att genomföra varje månad.

pdf-sv

Läs mer