HH Ferries Group äger färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, som marknadsförs under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör. Med avgångar varje kvart och en överfartstid på 20 minuter så transporterar fem färjor dagligen upp till 50 000 passagerare, 9 000 bilar och 1 600 bussar och lastbilar över Öresund.

Åsa Linde Tornée tillträder som HR Manager på HH Ferries Group

HH Ferries Group har utnämnt Åsa Linde Tornée till HR Manager med ansvar for anställningar, utveckling och medarbetarhantering på Scandlines Helsingborg- Helsingør överfarten.

Läs mer

Fortsatt ökning av godstrafiken under tredje kvartalet

Godstrafiken på Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsatte att öka under tredje kvartalet 2017. Trots att antalet personbilar minskade något ledde den ökade godstrafiken till ett högre kapacitetsutnyttjande på sträckans färjor. Ledningen har därför tagit beslutet att öka kapaciteten genom att utöka färjan Hamlets tidtabell med fem timmar per dygn.

pdf-sv

Läs mer