HH Ferries Group äger färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, som marknadsförs under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör. Med avgångar varje kvart och en överfartstid på 20 minuter så transporterar fem färjor dagligen upp till 50 000 passagerare, 9 000 bilar och 1 600 bussar och lastbilar över Öresund.

Personbiljetter kan nu köpas via Scandlines HH-app

Efter ett fantastiskt positivt mottagande av Scandlines Helsingborg-Helsingörs app som lanserades i början av 2017 har funktionaliteten utvecklats ytterligare så att även gående passagerare nu kan köpa personbiljett till färjan via appen.

Läs mer

Fortsatta framsteg i godstrafiken och övergången till batteridrift

Den positiva utvecklingen i antalet transporterade lastbilar fortsatte under första kvartalet 2017. Antalet transporterade personbilar och passagerare minskade, vilket huvudsakligen beror på att påsken 2017 inföll under andra kvartalet till skillnad från första kvartalet förra året. Säsongsfluktuationen under påsken är omfattande och försvårar uppskattningen av effekten av det ändrade trafikmönstret i regionen. Både Tycho Brahe och Aurora genomgick förberedelser för slutlig ombyggnad till batteridrift utan att servicen eller tidtabellen påverkades.

pdf-sv

Läs mer