HH Ferries Group äger färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, som marknadsförs under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör. Med avgångar varje kvart och en överfartstid på 20 minuter så transporterar fem färjor dagligen upp till 50 000 passagerare, 9 000 bilar och 1 600 bussar och lastbilar över Öresund.

Fler fraktkunder tar den korta och miljövänliga vägen över Öresund

Scandlines noterar en fortsatt stor ökning av antalet lastbilar som färdas över sundet mellan Helsingborg och Helsingör.

Läs mer

Fortsatt tillväxt i godstrafiken under det fjärde kvartalet 2017

Ökningen av godstrafiken på Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsatte under det fjärde kvartalet 2017 och den ökande godstrafiken innebar ett ökat kapacitetsutnyttjande på färjorna, trots att personbilstrafiken minskade något. Kapaciteten har ökat fr.o.m. den 1 december genom att utöka färjan Hamlets tidtabell med fem timmar per dygn.

pdf-sv

Läs mer