HH Ferries Group äger färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, som marknadsförs under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör. Med avgångar varje kvart och en överfartstid på 20 minuter så transporterar fem färjor dagligen upp till 50 000 passagerare, 9 000 bilar och 1 600 bussar och lastbilar över Öresund.

HH Ferries Group har tagit stora steg mot batteridrift

Färjorna Tycho Brahe och Aurora har legat på varv i Landskrona där de fått både containrar och däckshus monterade som ska rymma batterier och övrig teknik. Tycho Brahe och Aurora är nu tillbaka i trafik igen och färjornas nya profil syns tydligt när de korsar Öresund.

Läs mer

Framgång i godstrafiken och ISO-certifiering av miljöinsatsen

Den positiva utvecklingen av antalet transporterade lastbilar fortsatte under det sista kvartalet 2016, medan ändrade trafikmönster i regionen påverkade antalet transporterade personbilar och passagerare.

pdf-sv

Läs mer