HH Ferries Group äger färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, som marknadsförs under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör. Med avgångar varje kvart och en överfartstid på 20 minuter så transporterar fem färjor dagligen upp till 50 000 passagerare, 9 000 bilar och 1 600 bussar och lastbilar över Öresund.

HH Ferries Group får erkännande för att ta lokalt ansvar

Danska Kommuner har i en ny studie bett kommunerna att identifiera de företag som tar lokalt ansvar. Scandlines Helsingborg-Helsingör framhävs i den grupp av företag som är bäst på att bidra lokalt med praktiskt och ekonomiskt stöd.

Läs mer

Framgång i godstrafiken och ISO-certifiering av miljöinsatsen

Den positiva utvecklingen av antalet transporterade lastbilar fortsatte under det sista kvartalet 2016, medan ändrade trafikmönster i regionen påverkade antalet transporterade personbilar och passagerare.

pdf-sv

Läs mer