HH Ferries Group äger färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, som marknadsförs under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör. Med avgångar varje kvart och en överfartstid på 20 minuter så transporterar fem färjor dagligen upp till 50 000 passagerare, 9 000 bilar och 1 600 bussar och lastbilar över Öresund.

Nyhetstjänst Rapidus betecknar batteriombyggnad som globalt pilotprojekt

Den 22 September rapporterade den regionala nyhetstjänst Rapidus att HH Ferries Groups batteriprojekt nämndes i ledande globala branschmedia (danska).

Läs mer

Fortsatt framgång i godstrafiken på Öresund under tredje kvartalet

Antalet lastbilar och bussar på våra färjor fortsatte att öka under tredje kvartalet. Antalet transporterade personbilar och passagerare påverkades av ID-kontrollerna och trots mycket trafik under juli minskade trafiken från den höga nivån under 2015. Under september kom den svenska regeringen med ett förslag om att kompensera transportföretagen för utgifter för ID-kontroller som sedan årsskiftet […]

pdf-sv

Läs mer