HH Ferries Group vinner det prestigefyllda priset Baltic Sea Clean Maritime Award 2017

HH Ferries Group har mottagit det prestigefyllda priset Baltic Sea Clean Maritime Award 2017 vid den åttonde årliga EU Strategy for the Baltic Sea Region-konferensen i Berlin den 14 juni 2017. Priset erkände elektrifieringen av Tycho Brahe och Aurora som blir de största fullt elektriska färjorna någonsin, samt installationen av de första landbaserade, elautomatiska robotarmarna för uppladdning i hamnarna i Helsingör och Helsingborg. Tycho Brahe genomgår för närvarande de sista testerna innan färjan sätts in på rutten mellan Sverige och Danmark den 20 juni som den största batteridrivna färjan i världen.

– Det är ett viktigt mål för oss på HH Ferries Group att minska vårt avtryck på miljön, och vi är glada och stolta över att Baltic Sea Forum erkänner våra insatser och de framsteg vi gjort med batteriprojektet. En vecka från och med nu får passagerarna och miljön glädje av denna nyskapande teknik, säger Henrik Rørbæk, vd för HH Ferries Group.

Det är en del av HH Ferries Groups strategi att aktivt skydda miljön, och färjorna har sedan 2007 uppfyllt de utsläppskrav som infördes 2015. Investeringen är medfinansierad av INEA, som är EU:s förvaltningsorgan för innovation och nätvärk, och ABB är HH Ferries Groups huvudleverantör för projektet och ansvarig för installationen.

– HH Ferries Groups elektrifiering är en milstolpe för sjöfartsindustrin, och vi är stolta över att kunna bidra till utvecklingen och väldigt glada över att Baltic Sea Forum erkänner projektets betydelse, säger Marcus Högblom, VP Global Sales i ABB.

De två färjorna drivs av batterikraft för att ta sig de omkring 4 kilometrarna mellan Helsingborg och Helsingör, en sträcka som årligen passeras av fler än 7,3 miljoner passagerare och 1,8 miljoner fordon. Den nya batterilösningen bidrar till att minska flottans samlade utsläpp med mer än 50 procent jämfört med de nuvarande dieseldrivna fartygen. Den samlade batterikraften på 8,320 kWh för de två färjorna motsvarar 10 700 bilbatterier.

I båda hamnarna har ABB levererat den första versionen av en automatisk landbaserad laddningsstation som använder sig av en industriell robot med syfte att optimera sammankopplingen och maximera laddningstiden. Alla processer för sammankoppling baseras på 3D-laserscanning och trådlös kommunikation mellan båten och kajen. När förbindelsen är etablerad rör sig roboten tillbaka till utgångspositionen och rullportarna stängs.

Läs mer