Personbiljetter kan nu köpas via Scandlines HH-app

Efter ett fantastiskt positivt mottagande av Scandlines Helsingborg-Helsingörs app som lanserades i början av 2017 har funktionaliteten utvecklats ytterligare så att även gående passagerare nu kan köpa personbiljett till färjan via appen.

Sedan lanseringen har ca 22 000 användare laddat ner den nya Scandlines HH-appen som kan beräkna restiden till hamnen och föreslå nästa passande avgång och färja. Kunden kan sedan välja önskad avgångstid i tidtabellen och köpa biljett från sin iPhone eller Android-telefon.

– Vi är väldigt nöjda med det positiva mottagandet vår app har fått och vi ser alla nedladdningar som ett bevis på att kunderna värderar vår insats att ytterligare öka servicenivån och göra det lättare att välja våra färjor. Nu i juli och augusti förväntar vi oss mer än 2 milj. passagerare, och köper man sin biljett via vår app kan man enkelt och smidigt gå direkt till färjan och slippa de ev. köer som kan uppstå vid biljettförsäljningen i terminalerna, säger Jens Ole Hansen, driftschef på HH Ferries AB.

Scandlines HH-appen är gratis och utvecklas kontinuerligt. Den kan hämtas i Apple App Store och Google Play Store genom att söka på Scandlines HH.

Läs mer