Fler fraktkunder tar den korta och miljövänliga vägen över Öresund

Scandlines noterar en fortsatt stor ökning av antalet lastbilar som färdas över sundet mellan Helsingborg och Helsingör.

Den kraftiga ökningen av antalet lastbilar som färdas över sundet på rutten Helsingborg-Helsingör ser ut att hålla i sig även under 2018. Ökningen var stor redan 2017, då 428 000 lastbilar valde att åka med Scandlines mellan Helsingborg och Helsingör, och tendensen är densamma för de första månaderna 2018: Under vecka 10 och 11 valde 8 % fler lastbilar rutten jämfört med motsvarande veckor förra året.

”Våra fraktkunder uppskattar punktligheten, stabiliteten och den höga servicenivån som vi erbjuder för att leva upp till vårt rykte som Öresunds flytande bro. Dessutom vet vi att många kunder väljer oss, därför att vi erbjuder den kortaste vägen över Öresund, vilket sparar dem upp till 50 km per väg i körsträcka. Utöver miljöfördelarna innebär detta även lägre omkostnader, kortare körtid samt att föraren får en kort vila under överfarten”, berättar Peter Kesting, Head of Freight på HH Ferries Group.

För att möta den växande efterfrågan valde HH Ferries Group att utöka kapaciteten från och med den 1 december 2017. Detta har man gjort genom att öka antalet avgångar med Hamlet. Initiativet har blivit väl mottaget, inte minst bland fraktkunderna, som tack vare Hamlets utökade tidtabell har fått fler avgångar per dygn att välja mellan. Kombinationen av tätare avgångar per dygn samt den mycket höga driftsstabiliteten på rutten bidrar i allra högsta grad till att överfarten mellan Helsingborg och Helsingör blivit ett så populärt alternativ för godstrafik.

”Vi har utökat kapaciteten med motsvarande 40 000 extra lastbilar per år och de preliminära prognoserna visar att utökningen fallit väl ut: den utökade kapaciteten motsvarar den knappt 10-procentiga ökning som lastbilstrafiken har stått för under flera veckor. Lyckligtvis står vi väl rustade för att kunna hantera den ökade volymen och varje dag gör vi vårt yttersta för att erbjuda kunderna den perfekta serviceupplevelsen under resan med Öresunds flytande bro”, avslutar Peter Kesting.

Läs mer