Tycho Brahe på TV

Måndag 28 maj sänder det danska DR TV programmet Kyst till Kyst, som denna gång korsar Öresund på batteridrift. Programmets värd, Christian Degn, har gått ombord på Tycho Brahe, där kapten Jørgen Damgaard Hansen, HH Ferries Group, berättar om batteriprojektet på våra färjor.

Aurora och Tycho Brahe ombyggs till batteridrift för en total investering på cirka 300 miljoner kronor. INEA, EU:s förvaltningsorgan för innovation och nätverk, stöttar projektet med cirka 120 miljoner kronor.

Se också http://seglamedstrommen.se/

PR-foto, STV / DR / Ulrik Gutt-Nielsen

Läs mer