Andra kvartalet präglades av ID-kontrollernas effekter och positiva miljöbeslut om framtida batteridrift på rutten

Färjetrafiken över Öresund påverkades tydligt av ID-kontrollerna under andra kvartalet 2016. De dämpade trafiken för både personbilar och passagerare. Framgången i antalet transporterade lastbilar och bussar kunde inte väga upp effekterna av de obligatoriska ID-kontrollerna. Under kvartalet omfattade de cirka 850 000 personer och kostar fortsatt HH Ferries betydande miljonbelopp att genomföra varje månad.

Läs mer