Fortsatt framgång i godstrafiken på Öresund under tredje kvartalet

Antalet lastbilar och bussar på våra färjor fortsatte att öka under tredje kvartalet. Antalet transporterade personbilar och passagerare påverkades av ID-kontrollerna och trots mycket trafik under juli minskade trafiken från den höga nivån under 2015. Under september kom den svenska regeringen med ett förslag om att kompensera transportföretagen för utgifter för ID-kontroller som sedan årsskiftet inneburit stora kostnader för HH Ferries Group.

Läs mer