Fortsatt ökning av godstrafiken under tredje kvartalet

Godstrafiken på Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsatte att öka under tredje kvartalet 2017. Trots att antalet personbilar minskade något ledde den ökade godstrafiken till ett högre kapacitetsutnyttjande på sträckans färjor. Ledningen har därför tagit beslutet att öka kapaciteten genom att utöka färjan Hamlets tidtabell med fem timmar per dygn.

”Den fortsatta ökningen av godstrafiken är ett bra exempel på hur viktig vår roll som flytande bro är för handelsutbytet i regionen. Detta är ett bevis på att våra godskunder värdesätter vår punktlighet och pålitlighet. Samtidigt har den ökade lastbilstrafiken kompenserat för den något dämpade personbils- och busstrafiken som sommaren bjöd på”, säger Johan Röstin, CEO för HH Ferries AB.

För att tillmötesgå både företags- och privatkunders efterfrågan har ledningen beslutat att öka kapaciteten på sträckan och utöka Hamlets tidtabell med fem timmar per dygn. Den utökade tidtabellen kommer att ge utrymme för att transportera ytterligare 40 000 lastbilar per år.

”Genom att tillhandahålla våra kunder bra service och punktlighet vill vi fortsätta företagets positiva utveckling. I oktober fick vi de sista myndighetsgodkännandena för Tycho Brahes laddningsstationer. Därför seglar färjan redan nu både med batteri- och hybriddrift i väntan på att anpassningarna av laddningsprocedurerna ska bli färdiga. Planen att sätta Aurora i batteridrift före årets slut är fortsatt oförändrad. Innan nyår kommer därmed världens två största batteridrivna färjor att segla i Öresund till glädje för både våra kunder och miljön i regionen”, säger Johan Röstin.

Läs mer