Fortsatt tillväxt i godstrafiken under det fjärde kvartalet 2017

Ökningen av godstrafiken på Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsatte under det fjärde kvartalet 2017 och
den ökande godstrafiken innebar ett ökat kapacitetsutnyttjande på färjorna, trots att personbilstrafiken
minskade något. Kapaciteten har ökat fr.o.m. den 1 december genom att utöka färjan Hamlets tidtabell
med fem timmar per dygn.

”Våra fraktkunder uppskattar den precision och den tillförlitlighet vi erbjuder, och de har också välkomnat
den ökade flexibilitet vi erbjuder med fler dagliga avgångar. Den fortsatta ökningen av godstrafiken på vår
flytande bro är goda nyheter för handeln i regionen och det kompenserade för den något lägre personbilsoch
busstrafiken under hösten”, säger Johan Röstin, VD för HH Ferries AB.

HH Ferries Group har lanserat flera initiativ för att stärka och förbättra erbjudandet till våra kunder.
Förutom att öka kapaciteten på rutten har vi stärkts med utnämningen av en CCO, och nu senast
öppnandet av en ny och ambitiös mat och mötesplats, LAT56° Bistrobar, på färjan Hamlet.

”Vi måste hela tiden möta våra kunders förväntningar på god service och punktlighet, och när vi även kan
lägga till något nytt, som LAT56° Bistrobar på Hamlet, så expanderar vi vårt redan starka erbjudande och
befäster vår position på båda sidor av Öresund. Vi är en integrerad del av regionen, både när det gäller en
pålitlig trafikförbindelse och när familjer och vänner vill träffas för att ha trevligt”, avslutar Johan Röstin.

Läs mer