Fortsatta framsteg i godstrafiken och övergången till batteridrift

Den positiva utvecklingen i antalet transporterade lastbilar fortsatte under första kvartalet 2017. Antalet transporterade personbilar och passagerare minskade, vilket huvudsakligen beror på att påsken 2017 inföll under andra kvartalet till skillnad från första kvartalet förra året. Säsongsfluktuationen under påsken är omfattande och försvårar uppskattningen av effekten av det ändrade trafikmönstret i regionen. Både Tycho Brahe och Aurora genomgick förberedelser för slutlig ombyggnad till batteridrift utan att servicen eller tidtabellen påverkades.

– Godstrafiken mellan Helsingborg–Helsingör utvecklas i fortsatt positiv riktning och vår flytande bros driftsäkerhet och konkurrenskraftiga priser är något som anses betydelsefullt för godstrafiken och regionen i stort. Till och med under varvarbetet på de två färjorna kunde vi hålla tidtabellen och ID-kontrollerna genomfördes på ett effektivt och lätthanterligt sätt utan förseningar. Våra kunder kan räkna med en stabil verksamhet med 140 avgångar per dygn vilket uppskattas i allt större grad. Vi gläder oss både för vår egen och våra kunders skull åt den svenska regeringens beslut om att upphäva kravet på ID-kontroller i Danmark vilket gör att våra passagerare endast måste passera en enda kontroll vid gränskontrollen på den svenska sidan. Det är verkligen ett välkommet beslut för passagerarna och för HH Ferries Group, säger Henrik Rørbæk, VD på HH Ferries AB.

– Vi upplever en fortsatt positiv uppmärksamhet kring genomförandet av vår miljöstrategi. Övergången till batteridrift fortsätter och Tycho Brahe genomgår nu den sista testomgången innan färjan kan tas i bruk för batteridrift den 20 juni. Aurora kommer att genomgå samma procedur efter sommaren och vi ser fram emot att slutföra detta viktiga projekt så att investeringen kan bära frukt vilket både våra kunder och miljön i hela regionen kommer att ha glädje av, säger Henrik Rørbæk.

Läs mer