Framgång för färjorna i Öresund under 4:e kvartalet trots oro i regionen

Scandlines Helsingborg-Helsingör ökade aktivitetsnivån måttligt under fjärde kvartalet 2015. Antalet transporterade lastbilar och bussar ökade betydligt, medan det totala antalet passagerare samt personbilar och gående passagerare var i stort sett oförändrat.

Läs mer