Framgång i godstrafiken och ISO-certifiering av miljöinsatsen

Den positiva utvecklingen av antalet transporterade lastbilar fortsatte under det sista kvartalet 2016, medan ändrade trafikmönster i regionen påverkade antalet transporterade personbilar och passagerare. HH Ferries Group nådde ytterligare en milstolpe på vägen mot att säkra en grönare färjedrift i Öresund med en miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015-standarden.

Läs mer