HH Ferries Group skapade stark tillväxt i godstrafiken under andra kvartalet 2018

Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsatte den positiva utvecklingen och skapade under andra kvartalet
2018 en stark framgång i antalet transporterade lastbilar, vilket samtidigt innebar att överfarten ökade sin
marknadsandel av lastbilstrafiken på Öresund. I maj månad var antalet lastbilar, som valde Scandlines för
att kryssa sundet mellan Helsingborg och Helsingör, för första gången större än antal lastbilar som tar den
fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.

”Vi vet att våra kunder sätter högt värde på att spara 50 kilometers körning per väg, och samtidigt säkrar en
skön paus på den korta överfarten. Det berättar både privata och företagskunder. När vi dessutom lägger
till de miljömässiga fördelarna, att lastbilarna i stigande antal väljer den gröna korridoren över sundet, är
det helt fantastiskt. Det visar att vi är på rätt väg.” säger Johan Röstin, CEO i HH Ferries AB.

HH Ferries Group tar löpande nya initiativ för att stärka och förbättra utbudet till sina kundgrupper.
Kapacitetsökningen med fler dagliga avgångar med Hamlet har gjort linjen mera konkurrenskraftig. Det
senaste är en ny och ambitiöst mat- och mötesplats – LAT56° Bistrobar – på färjan Hamlet, samt 6 veckors
gästspel av gourmetrestaurangen Gastro på färjan Tycho Brahe. Som ett led i den gröna agendan var HH
Ferries Group i maj månad med till att öppna en ny plats för laddningsstationer, som i Helsingborg förser
svenska och danska resandes elbilar med ström, när de använder Öresunds flytande bro.

”Vi behöver möta kundernas behov – inte bara för punktlighet, stabilitet och hög service. Vi behöver också
tillmötesgå våra kunders önskan om en effektiv, flytande bro med en stark miljömässig profil som gynnar
hela regionen. Det är detta som driver oss varje dag när vi tar nya initiativ på linjen.” säger Johan Röstin.

Läs mer