Påsktrafik mildrade effekten av ID-kontrollerna under första kvartalet

Färjetrafiken över Öresund under det första kvartalet 2016, och det totala antalet passagerare för Scandlines Helsingborg-Helsingör, steg markant, liksom antalet transporterade fordon var högre jämfört med samma period förra året. Framgångarna beror dock på att påsken inföll under det första kvartalet i år – 2015 inföll den under andra kvartalet. Införandet av ID-kontroller 2016 har satt stor press på färjetrafiken.

Läs mer